Category: Featured

Sa kadugaydugay ninyo dinagan, likay-likay sa gobyerno..wala ninyo nakuha ang tsansa ug oportunidad nga makaskwela, makatukod ug negosyo ug makatarbaho ug tarong. Tungod kay ang Gobyerno nato nagahunahuna sa inyoha kahimtang, naa tay mga ahensya na mutabang sa inyong mga panginahanglan….Congratulations sa inyoha, tagaan mo ug training(TESDA), tagaan mo ug hinabang, tagaan mo ug assistance……Pagsalig […]