We are the ones behind the warriors of our country…..


Babaguhin natin ang maling pagkakakilanlan ng tao sa atin.
Ating itutuon ang mithiin ng ating organisasyon sa mga proyektong magpapabago sa mga bagay na hadlang sa mga kabutihan ng ating rehiyon at isusulong natin ang mga proyektong magbibigay daan sa maganda at kapaki-pakinabang para sa ating mamamayang kababaihan dito sa PRO12.

Ma’am AYA Q CORPUS
Officers’ Ladies Club 12 Adviser
Wife of PBGEN ALFRED S COPRUS, RD, PRO 12