PRO 12 Online Community Engagement Survey

CLICK HERE TO SEND US YOUR FEEDBACK

RESULT OF RESPONSES TO ONLINE SURVEY AS OF DECEMBER 3 – 11, 2014  02:27 PM

TOTAL NUMBER OF RESPONSES = 716

citymuni

age

gender

educrespect

1. Our Police exhibit professionalism, pride and commitment to their service.
(Ang kapulisan ay nagpapakita ng propesyonalismo at pagmamalaki sa kanilang serbisyo.)

2. Our Police treat us with respect and dignity.
(Tinuturing ng kapulisan ang mamamayan ng may paggalang at dangal)

3. Our Police stand up for values that are important to the people in the community
(Ang ating kapulisan ay naninindigan sa mga natatanging kaugalian na mahalaga sa mga tao sa komunidad.)

4. Our Police have the same sense of right and wrong as I do.
(Ang kapulisan at mamamayan ay may parehong kahulugan ng tama at mali.)

5. Our Police respect us regardless of age, gender, rank and ethnicity.
(Iginagalang ng kapulisan ang komunidad anuman ang edad, kasarian, ranngo at etniko.)

6. Our Police wear their uniform and embody law and authority.
(Sinusuot ng ating kapulisan ang kanilang uniporme na naglalangkap ng batas at awtoridad.)

7. Our Police are always dependable in times of distress/trouble, whenever and wherever.
(Ang ating kapulisan ay laging maasahan sa oras ng pagkabalisa/problema kailanman at saan man.

 

safety1. We feel safe staying at home or walking alone in the streets during the day and  after dark.
(Nakakaramdam kami ng kaligtasan sa loob ng tirahan o maging sa paglalakad ng mag-isa sa kalye sa araw man o gabi.)

2. Our Police assures the safety and security of the people and properties in our community.
(Tinitiyak ng kapulisan ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan kabilang na ang kanilang mga ari-arian sa komunidad.)

3. We enjoy sleeping peacefully at night without worrying that criminal/s might break-in into our homes.
(Kami ay nakakatulog ng matiwasay sa gabi na hindi nababahala na ang mga kriminal ay maaring makapasok sa aming tirahan.)

4. Our Police are visible in our streets and conduct regular patrol and/or security checks in various parts of the community.
Ang kapulisan ay nakikita sa mga kalye at gumamagawa ng regular na pagpapatrolya o pagmamatyag sa iba’tibang bahagi ng komunidad.)

5. It is safe for our children/younger siblings to play outside our residences because the Police are doing their jobs well.
Ang mga bata ay ligtas na nakakapaglaro sa labas ng aming tirahan dahil sa mahusay na ginagampanan ng kapulisan ang kanilang mga tungkulin.)

6. The community is confident to leave their houses for several days without worrying that looters will break-in to the property.
(Ang komunidad ay tiwala na iwanan ang kanilang mga tirahan ng hindi nababahala na pasukin ng mga magnanakaw ang kanilang ari-arian.)

7. Petty crimes and those involving minors are properly addressed by the PNP.
(Ang maliliit na krimen lalo na sangkot ang menor na edad ay maayos na natutugunan ng PNP.)

 

regional1. It is good to invest/start a business within Region XII because of its favorable Security condition.
(Maganda ang mamuhunan/magumpisa ng negosyo sa Rehiyon XII dahil sa kanais-nais na kondisyon sa seguridad.)

2. The Police, LGUs, NGOs, and other stakeholders are working collaboratively to maintain/improve Peace and Order in the Region.
(Ang kapulisan, LGUs, NGOs ay nagtutulungan para mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng Rehiyon.)

3. The people/youth are well educated on subjects related to: anti-criminality; anti-illegal drugs; disaster preparedness; violence against women and children; and other matters concerning public-safety and security.
(Ang mga kabataan ay may sapat na edukasyon ukol sa mga usapin kagaya ng: anti-criminality, anti-illegal drugs, kahandaan sa mga kalamidad, violence against women and children at sa iba pang may kaugnayan sa pampublikong kaayusan at seguridad.)

4. Region XII is generally peaceful as portrayed on the daily news given by the media.
(Ang Rehiyon XII ay tahimik gaya ng ipinapakita sa mga balita.)

5. There is an increased number of investors coming from other regions.
(Tumaas ang bilang ng mga namumuhunan galing sa ibang rehiyon.)

6. Investors are confident to invest in the region as evidenced by the entry of big players of different industries like malls, schools and real estate.
(Ang mga namumuhunan ay kumpiyansa na mamuhunan sa rehiyon base sa pinapakita ng mga malalaking kumpanya na mamuhunan na gaya ng paaralan, malls at real estate.)

7. Tourists are seem to have increased for the past 2 years.
(Dumami ang bilang ng mga turista sa nakalipas na dalawang taon.)


SEND US YOUR FEEDBACK